aqui, aqui

17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP

"Queixa_te tu também" / F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Portugal / M.12 / 3h
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
mailart and artbymail

art

DIRECTOR Monsenhor enVide neFelibata

download

main album 105.4 Mb
gallery 13.2 Mb
exported pdf EN 6.6 Mb
exported pdf PT 6.6 Mb

gallery

archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP